Oppdatert 4. juni 2020

Oppstart

Signalene vi får fra myndigheten tilsier at det blir oppstart som planlagt 22. august. Vi regner derfor med at vi kan starte folkehøgskoleåret så normalt som mulig. Samtidig vil vi ha fokus på smittevern og hygiene.

Smittevern

Vi jobber med retningslinjer for smittevern slik at vi kan ivareta helse og sikkerhet for ansatte og elever uten at dette skal gå ut over undervisningstilbudet. Vi følger råd fra sentrale helsemyndigheter og samarbeider med kommunelegen. Vi har i vår kommune (Gjemnes kommune) kun hatt ett smittetilfelle, og dette ble stoppet. Dette var tilbake i april.

Utenlandske elever

Høgtun har mange utenlandske elever. Vi åpner skolen for disse to uker før skolestart slik at de kan gjennomføre sin karantene på Høgtun før skolen starter. De vil da få et enerom med dusj og egen utgang, og det vil bli servert mat på døren.

Studieturer

Ingen av studieturene er bestilt enda, og det vil bli gjort en grundig vurdering - fortrinnsvis sammen med elevene - før turene blir bestilt. Dersom situasjonen fortsatt er kaotisk i verden vil vi finne gode alternativer i Norge. Prisen for turene er inkludert i linjeprisen. Dersom vi går for et alternativt opplegg, og dette er billigere, blir linjeprisen lavere enn annonsert.