Turer i fantastisk natur, idrett og leik. Få mange nye venner på internatet og på turer sammen med andre linjer! Hos oss får du er et tilrettelagt tilbud som forbereder deg til en selvstendig hverdag.

Nye opplevelser i et inkluderende fellesskap

Dette er linja for deg som vil ha et spennende og variert år på folkehøgskole, og som trenger et tilrettelagt tilbud med tettere oppfølgning. På Nordvestlandet folkehøgskole blir du en del av et inkluderende fellesskap av jevnaldrende, og du blir introdusert for mange nye aktiviteter sammen med resten av klassen - kanskje finner du en ny favoritthobby?

Skoleåret forbereder deg på å være mest mulig selvstendig, for å etterhvert bli klar til å flytte inn i egen bolig. Vi lover deg et år med morsomme aktiviteter i trygge rammer og utfordringer du vokser på. Du får kontinuerlig oppfølgning og vi knytter tette bånd i klassen.

Ferdigheter i fokus

Vårt læringsmiljø er preget av samhandling med et stabilt og trygt personale i et sosialt fellesskap med mange jevnaldrende. Områder du vil utvikle deg på er forståelse av deg selv, sosiale ferdigheter, ADL-ferdigheter og deltagelse i et fellesskap. Opplæringen har utviklingen til hver enkelt elev i fokus. Vi veileder våre elever til å utvikle kunnskap, ferdigheter, holdninger og et positivt selvbilde. Vårt mål er at elevene skal kunne mestre livet og delta aktivt i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Dette vil du lære:

 • Samarbeid
 • Holde rommet ditt ryddig
 • Matlaging og planlegging av måltider både inne og ute
 • Gode rutiner i hverdagen

Noen av aktivitetene du får delta på i løpet av året:

 • Utenlandstur
 • Seiling, surfing og svømming
 • Langrenn/slalom/snowboard
 • Gårdsliv, ridning og skyting
 • Strikking og andre kreative aktiviteter
 • Ballsport
 • Hytteturer og fjellturer

Våre forventninger til deg:

Vi forventer at du er motivert, møter opp og yter ditt beste, at du følger de reglene vi har på folkehøgskolen og at du har lyst til å bidra til at dette året blir et år for livet, for deg selv og dine medelever.

Læreren - Mina Sætre

Hovedlæreren på linja er Mina Sætre. Mina er utdannet sosionom ved Høgskolen i Volda og er videreutdannet innenfor rusfaget. Hun har mange års erfaring fra arbeid med rus/psykiatri og skole. Med sin varme og vennlige fremtoning jobber Mina for at elevene på Aktiv Hverdag skal ha et flott år preget av livsmestring og utvikling. I tillegg til Mina har vi dyktige miljøarbeidere som er med underveis i året, og er der for å hjelpe til med det klassen måtte ha behov for. De kan gi veiledning, være gode samtalepartnere eller bare være noen å tulle litt med.

 +47 98 80 09 52        mina@nordvestlandet.no

Skolens fasiliteter og utstyr du bør ha med deg

Skolen har svært gode fasiliteter for idrett og friluftsliv, i tillegg til tre formingsrom, musikkrom, tre trimrom, biljardbord, bordtennisbord og mye mer. Til spesielle aktiviteter kan du låne utstyr fra skolen, men du trenger egne klær til å være aktiv ute, som regnbekledning, varmt tøy og gode sko. Detaljert utstyrsliste finner du her.

Linjepris og søknadsprosess

Søkerne til denne linja har ulike behov som vi gjerne imøtekommer og kostnadene vil variere ut i fra disse behovene. Ta kontakt med oss så hjelper vi med å beregne kostnadene. Lovverket legger til rette for at elever med særskilte behov skal ha samme mulighet til å gå folkehøgskole som andre. For at du ikke skal betale ekstrakostnadene selv hjelper vi deg gjerne med å søke NAV eller kommunen om økonomiske midler til å dekke merkostnadene.

Etter at vi har mottatt søknad vil vi ta kontakt. Vi inviterer deg deretter på besøk til skolen sammen med foresatte og en eventuell fagperson. Du vil da møte linjelæreren Mina, i tillegg til andre ansatte på skolen.

Vi har løpende opptak hele året, men vi ønsker gjerne at du søker så tidlig som mulig. Dette er fordi det kan være lang saksbehandlingstid på søknadene om økonomiske midler og at linja kan fylles opp fort på grunn av løpende opptak.

Botrening

Når man flytter for seg selv er det mange ting det er godt å kunne. På skolen får du øve på disse tingene, og vi jobber kontinuerlig med ferdigheter gjennom hele året. Dette innebærer å få på plass gode rutiner i hverdagen, og å øve på matlaging i tillegg til rydding og vasking. Vi fokuserer på hver enkelt elev, og legger til rette for å øve på akkurat de tingene du trenger å øve på.

Gjennom samhandling, med en stabil og tilstedeværende gruppe trygge voksenpersoner, i et sosialt fellesskap med mange jevnaldrende. Vil et skoleår på Botreningslinja på Nordvestlandet folkehøgskole omhandle forståelse av seg selv, sosiale ferdigheter, opplæring i ADL-ferdigheter og deltagelse i et fellesskap.

Opplæringen har den faglige utviklingen til hver enkelt elev som mål og eleven skal ha et godt utbytte av opplæringen. Dette innebærer å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som skal til for å kunne mestre livet sitt og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dette ser vi på som en forutsetning for at de unge voksne skal kunne skape et positivt selvbilde, som igjen åpner for muligheter og valg for å kunne mestre livet.

Å bli stilt krav til på lik linje med medelevene på linja er med på å gi en følelse av å bli inkludert i et felleskap. Det å få oppleve og se at en deltar, bidrar og jobber for noe, på lik linje som andre jevnaldrende, åpner for mange muligheter. Vi ser at dette er positivt for gruppedynamikken, læringsmiljøet og elevens vilje og evne til å lære.

Studietur til utlandet

Sammen reiser klassen på utenlandstur for å bli bedre kjent med seg selv og gruppen. Tidligere år har vi reist til Gran Canaria, Fuerteventura eller Barcelona. Dette har vært gode samlende turer for klassen og vi tilbringer vi cirka 8 dager på tur. Vi planlegger turen i fellesskap og bestemmer sammen hva vi har lyst til å gjøre på turen, kanskje du har noen ideer allerede? På reisen får vi erfaring med det å være på reise, opplever mye spennende og har det sosialt og morsomt sammen. 

Hvem passer denne linja for?

Denne linja passer for elever med lettere psykisk utviklingshemming, ADHD, autismespekterforstyrrelse og andre med behov for et tilrettelagt tilbud.

På Nordvestlandet folkehøgskole har vi en sovende nattevakt gjennom hele uken, men vi har ikke helsepersonell tilgjengelig på skolen.

Aktuell aldersgruppa for denne linja 16-30 år.

Miljøet på skolen

På Nordvestlandet folkehøgskole bor du sammen med cirka 100 andre jevnaldrende elever som går på ulike linjer, og vi har fokus på et inkluderende fellesskap på tvers. I tillegg til undervisning i klassen, er det opplegg som går på tvers av linjene, som turer, fellesfag og valgfag.

I tillegg blir Aktiv Hverdag i løpet av året invitert med alle de andre linjenes undervisningsopplegg. På denne måten får du en liten smakebit av hva de andre linjene holder på med, samtidig som du får prøvd mange ulike aktiviteter og ikke minst blir bedre kjent med de andre elevene. I løpet av året drar vi også på utenlandstur sammen med andre elever fra skolen.

Skiuke på Oppdal

I februar drar hele skolen til Oppdal Skisenter. Her bor vi på leirstedet IMI-Stølen som har gode fasiliteter for overnatting og sosialt samvær. Her blir det mye skiglede, lek og hyttekos. Vi aker, står på ski, prøver sitski og mye mer. De som ønsker får også undervisning i langrenn, alpint, snøbrett, og tid i bakken på Oppdal.