Få år etter at linja «Aktiv hverdag – Botrening» startet opp, er erfaringene svært positive både blant elever og ansatte. «Nordvestlandet folkehøgskole har hele tiden vært preget av godt elevmiljø, men elevene fra Aktiv Hverdag har tilført skolehverdagen noe ekstra. Toleransegrensa er hevet, elevmiljøet er blitt mer inkluderende, latteren sitter løsere, og det er mindre syting og klaging over bagateller. Aktiv hverdag er utvilsomt kommet for å bli.»

Dette er analysekonklusjonen til ballsportlærer Idar Remmereit og linjelærer på MaxPuls Spania, Knut Anders Fostervold. «Vi spurte våre elever hvordan de opplevde å være på tur sammen med Aktiv Hverdag, og tilbakemeldingene var udelt positive», sier Idar Remmereit. «For mange av mine elever som jager etter prestasjoner og i tillegg er opptatt av perfeksjon og detaljer, er Aktiv Hverdag et godt korrektiv å ha i hverdagen», legger Knut Anders Fostervold til. «De har utfordringer på helt andre nivå. I tillegg både gir og krever de mye omsorg, noe som bidrar til å skapet et varmt og inkluderende skolemiljø», fullfører Fostervold.

Idar Remmereit innrømmer å ha vært litt skeptisk til oppstart av botreningslinje ved Nordvestlandet folkehøgskole. Han var redd det ville tappe elevmiljøet og de ansatte for krefter og ressurser, men har erfart at han tok grundig feil. «Vi såkalte «normale» er kanskje like mye «hemmet» i hverdagen som de som har diagnose som funksjonshemmet og har behov for tilpasset opplegg. Vi er gjerne underlagt forventninger og sterk sosial kontroll. I tillegg er vi redd for å viser følelser og svakhet. Derfor er det befriende å leve tett på personer som lever ut sine liv med mindre grad av filter. Det river ned litt grenser og fungerer som en positiv katalysator i miljøet», sier Remmereit. Han er også imponert over hvor tålmodige, gode og hjelpsomme de andre elevene er overfor Aktiv Hverdag-klassen. «Vi får kanskje erfare litt av Paulus-sitatet fra Romerbrevet: «For ingen av oss lever for seg selv (...)». Det å få bety noe for andre, er kanskje det mest verdifulle vi kan oppnå i livet.»