Det er ingen tvil om at Nordvestlandet folkehøgskole ligger ideelt plassert for aktivitet og trening. Torvikbukt er ei vakker perle ved sjøen og ved havet – ei «Bygd for bevegelse»!

Vi vil være «Sunne, sanne og skapende» heter det i vår visjon. Å få bevege seg i den vakre nordmørsnaturen er så absolutt sunt – og kroppen er bygd for dette. Ikke bare er det bra for kroppen – det gir også overskudd og energi når man kan boltre seg i frisk luft, kjenne vinden ta tak eller kjøre ned breie fjellsider på ski.

Mennesket er alltid i bevegelse. Mot nye mål. Mot nye steder. Og vi kan bli beveget – av hverandre og av opplevelser sammen . «Folkehøgskolebevegelsen» er også en bevegelse. Det har vært folkehøgskoler i Norge siden 1864. Nordvestlandet folkehøgskole (Høgtun) startet i 1917. Folkehøgskolebevegelsen handler om mennesker, elever, lærerer og ansatte som sammen skaper en skole og et aktivt liv. På Nordvestlandet folkehøgskole er det dialog mellom mennesker fra ulike landsdeler og verdensdeler – vi lærer mer om hverandre og ser forskjeller og likheter.

I apostlenes gjerninger 17.28 står det: «Det er i Han vil lever, beveger oss og er til». Vi tror at Gud har skapt oss og har gitt oss livet. Til å forvalte skaperverket, til å utfolde oss i det han har skapt. Vi beveger oss videre fordi Gud, den første beveger, har satt alt i bevegelse for oss.