Nordvestlandet folkehøgskole er en kristen skole, åpen for alle uansett livssyn, tro eller bakgrunn. Mange av elevene som kommer hit får kristne venner for første gang, og det oppstår mange spennende samtaler i møtet mellom ulike livssyn og ulik tro.

Det er viktig for skolen at våre verdier formidles gjennom det vi gjør. Vi ønsker at nestekjærlighet, tilgivelse, respekt og omtanke skal prege hele skolen. Vi ønsker også å formidle det vi tror på, gjennom morgensamlinger og frivillige kveldssamlinger. Hver morgen samles alle elevene til “ukens sang”, et morgenord og informasjon om dagen. På “Kvilepuls” hver søndagskveld kan du komme og la roen senke seg i kroppen. Her lytter vi til musikk, synger sammen og en lærer eller medelev deler noe om sin tro eller sitt liv.

Veldig mange elever ønsker å være med i en samtalegruppe hjemme hos en lærer, hvor viktige og mindre viktige spørsmål er tema for interessante diskusjoner. Vi har også bibelgruppe for de som vil lære med om kristendom og det som står i bibelen.

alpint-tårnet-1140x650