Skoleåret 2022/-23

Det er ingen restriksjoner som påvirker skoledriften for øyeblikket.