All undervisning på Nordvestlandet folkehøgskole er gratis. Det man betaler for er kost og losji, bruk av utstyr, transport og billetter, ulykkesforsikring og diverse fellesutgifter. Nedenfor er prisene for skoleåret 2024-2025.

Innmeldingspenger: 3.000,-
Dette betaler du når du takker ja til plassen.

Oppholdspenger: 89.000,-
Dette dekker kost og losji.Vanlig standard er dobbeltrom med dusj/wc på gangen. Du kan søke om nytt vanlig standard, høyere standard med eget bad eller enerom som koster hhv 2000, 7000 eller 9000 ekstra for hele skoleåret. Se mer info om internatene her.

Fellesutgifter og fellesturer: 19.000,-
Inkludert i dette er utgifter til å ha felles utstyr på linjene (og valgfag). For eksempel telt på friluftsliv, kiter og seilbrett, instrumenter på musikk og baller på ballsport. Fellesutgifter inkluderer også Internett-tilgang, kopipenger, vaskemaskin, folkehøgskolesangboka, ulykkesforsikring, felles skolebilde, skolebevis, årbok m.m.
Felles turer er turer for hele skolen, ikke linjeturer eller studieturer. En uke i Oppdal alpinsenter i begynnelsen av januar ligger også inne i denne summen.

Linjekostnader
Dette er turer og opplegg på linja du går.
Eksempel på dette er transportutgifter, heiskort, overnatting på hytter etc. Utenlandsturer er også inkludert i prisen. Se mer informasjon på hver enkelt linje.

Valgfag
De fleste valgfag er gratis, men vi har noen store valgfag som koster. Les mer om valgfag på Nordvestlandet folkehøgskole.

Spesialkost
Kjøkkenet lager mat for alle, også de som trenger spesialkost. Som laktosefri, glutenfri, vegan eller annet. Dette koster noe ekstra, fra 300,- til 1000,- per måned.

Stipend og lån
Statens lånekasse gir stipend og lån som ved høyere utdanning. Beløpet for skoleåret 23/24 blir på 118.700,- dersom foreslått statsbudsjett går igjennom.

Priskalkulator
Vi har laget en priskalkulator der du lett kan finne ut eksakt hvor mye du skal betale og når.

Til priskalkulator 2024/25->

Disse prisene er for skoleåret 2024-2025