En vanlig uke på Nordvestlandet folkehøgskole

Mandager, tirsdager og onsdag frem til lunch er det fellesfag og valgfag. Etter lunch onsdag til og med fredag er det linjefag. På lørdager er det seminar på dagtid og elevkveld på kveldstid.

Helg

Nordvestlandet folkehøgskole har undervisning lørdager. Derfor er det lange ferier og skoleåret slutter i midten av mai. De fleste elevene bor langt hjemmefra og tilbringer uansett helga på Høgtun. Lørdagskveldene arrangeres det elevkvelder, der elevene selv står for underholdningen. Det er obligatorisk oppmøte på disse, og det pleier å være ukas høydepunkt for elevene.

Søndag er det fridag, men alle måltider serveres og det pleier å være mye aktivitet på skolen.

Fellesfag

Dette er fag/seminar som er felles for alle elevene hver uke.

Musikk

En liten halvtime med allsang og musikk. Fellesskap og sangglede i fokus. Vi synger både kjente og mer ukjente sanger fra den norske og internasjonale sangskatten. Av og til lager vi kor.

Deletime

Elevene utfordres til å presentere et personlig emne overfor resten av elevflokken. Eksempelvis min hobby, min sykdom, min hjemkommune, mitt forbilde, min favorittforfatter, min organisasjon, mitt parti osv.

Tema

To undervisningstimer hver onsdag tar vi opp sentrale emner. Om høsten er timene relatert til skoletur. Etter jul vil vi sette fokus på ulike aktuelle emner som for eksempel samliv, etikk, miljø/klima, sosiale medier, tro mm.

Internattime

I denne timen samles elevene til tema omkring det praktiske ved å bo og leve sammen på internatet. Etterpå venter rydding og vask av egne rom og internat.

Rektors kvarter

Nordvestlandet FHS som folkehøgskole og som kristen folkehøgskole.
Tradisjoner og visjoner.
Hva er vi, hva ønsker vi å være og hva ønsker vi å formidle?

Aktuelle seminar

Lørdagene har vi forskjellige seminar. Noen ganger kan det være praktisk aktivitet, noen ganger idrettsarrangement og andre ganger mer teoretiske emner, som “Kjærlighetens 5 språk”, “Pedagogikk for de rike” eller  “Leve sammen”.