Sann Sunn Skapende

Nordvestlandet folkehøgskole har en kort, men vid visjon: SANN, SUNN, SKAPENDE.
Disse tre korte ordene er dekkende for mye av det vi ønsker å være, inneha og skape.

 

Sann

Til å stole på, Jesus-inspirert, gode verdier, ekte engasjement, kvalitet og kompetanse.

 

Sunn

Være varm og inkluderende. Spre livsglede og håp. Veilede til ansvarliggjøring, toleranse og slitesterk selvfølelse. Inspirere til aktiv, helsebringende, naturvennlig og rusfri livsstil. Vennskap.

 

Skapende

Utfordre og utvikle. Skape forandring og foredling. Inspirere til kreativitet. Skape muligheter, levekraft, tro, mening og fellesskap.

Nordvestlandet folkehøgskole vil gjennom visjonen viderebringe de gode verdiene fra folkehøgskolens tradisjon, samtidig som vi ønsker å være levende, livgivende, åpen, sannhetssøkende og nyskapende.

Vi ønsker at visjonen vår skal ligge til grunn for all virksomhet på skolen, og ikke bare være floskler til bruk i dokumenter og festtaler. Visjonen er ment til å gi både retning og refleksjon i det daglige: Hva er god folkehøgskole? For det som gjør elevene godt er som regel både sant og sunt, og det skaper noe.

Motsatt kan vi si at dersom noe er usant eller usunt – og heller ikke skaper utvikling, liv, håp eller mening på noe vis – så er det heller ikke særlig verdifullt.

 

Kristen skole

Nordvestlandet folkehøgskole er en kristen skole, åpen for alle uansett livssyn, tro eller bakgrunn. Mange av elevene som kommer hit får kristne venner for første gang, og det skapes mange spennende samtaler i møtet mellom ulike livssyn og ulik tro. Det er viktig for skolen at våre verdier formidles gjennom det vi gjør. Vi ønsker at nestekjærlighet, tilgivelse, respekt og omtanke skal prege hele skolen. Vi ønsker også å formidle det vi tror på, gjennom morgensamlinger og frivillige kveldssamlinger. Hver morgen samles alle elevene til “ukens sang”, et morgenord og info om dagen. På “Kvilepuls” hver søndagskveld kan du komme og la roen senke seg i kroppen. Her lytter vi til musikk, synger sammen og en lærer eller medelev deler noe om sin tro eller sitt liv. Veldig mange elever ønsker å være med i en samtalegruppe hjemme hos en lærer, hvor viktige og mindre viktige spørsmål er tema for interessante diskusjoner.

 

Solidaritetsprosjekt

Folkehøgskoleåret er et år hvor man blir utfordret til å se lenger enn til sin egen skotupp eller våre landegrenser. Nordvestlandet folkehøgskole har hver høst et solidaritetsprosjekt hvor vi samler inn midler som brukes til å hjelpe mennesker som er vanskelig stilt i Kenya og Sør-Amerika (fra 2017). Vi lærer også om ulike aspekter ved bistand og diskuterer nord/sør-problematikk. Alle elevene vil få mulighet til å være med å støtte prosjektene. Man samler inn penger på kreative og artige måter, og videre får man direkte se konsekvensene av at man har gjort noe for andre. De som reiser til Kenya og Sør-Amerika får besøke organisasjoner og mennesker som vi støtter. Blant annet har vi i Kenya 20 fadderbarn i Nairobi, som studietur Kenya får muligheten til å treffe og bli kjent med. Hvert år arrangeres det et solidaritetsløp hvor inntekten går til solidaritetsprosjektet.

IMG_6793
IMG_6690
IMG_1016